شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

یکشنبه 17 مرداد 1400
0

اعضای سال اول

1- آقای علی‌اکبر سلطانی به عنوان رئیس کمیسیون

2- خانم افسانه خواست خدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون

3- آقای مهدی نصیری قرقانی

4- آقای محمدتقی تذروی

5- آقای سید ابراهیم حسینی

ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: