شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

پنجشنبه 14 مرداد 1395
0

اعضای سال سوم

1- آقای مهندس احمد رضا نقیب زاده به عنوان رئیس کمیسیون
2- آقای مهندس غلامعلی ترابی به عنوان نایب رئیس کمیسیون
3- آقای مهندس افضلی به عنوان دبیر کمیسیون 
4- آقای محمد تقی تذروی
5- آقای مهندس سید احسان اصنافی
6- آقای مهندس ابراهیم شعرا
7- آقای زین العابدین عرب
8- آقای مهندس محمودرضا طالبان
ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: