شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

شنبه 30 شهریور 1392
0

اعضای سال اول

1- آقای محمد رضا هاجری به عنوان رییس کمیسیون
2- آقای محمد تقی تذروی به عنوان نائب رییس کمیسیون
3- آقای برزین به عنوان دبیر کمیسیون
4- آقای علی راستگو
5- آقای سعید سیف
6- آقای زین العابدین عرب
7- آقای مهندس رضا محمدیان
8- خانم مهندس زهرا یقطین
ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: