شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

پنجشنبه 14 مرداد 1395
0

اعضای سال سوم

1- آقای محمدرضا هاجری به عنوان رئیس کمیسیون
2- آقای مظفر مختاری به عنوان نایب رئیس کمیسیون
3- آقای برزین به عنوان دبیر کمیسیون
4- آقای علی راستگو
5- آقای سعید سیف
6- آقای زین العابدین عرب
7- آقای مهندس رضا محمدیان
8- آقای محمد تقی تذروی
9- آقای سید کمال پاک‌فطرت
10- خانم زهرا یقطین
ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: