شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

یکشنبه 17 آذر 1392
0

اعضای شورای چهارم

غلام‌مهدی حقدل
رئیس شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه ها
رئیس کمیته نظارت تحقیق و تفحص
نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت

محمود رضاطالبان
نائب رییس شورا
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیسیون گردشگری و زیارت شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه ها
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
عضو کمیته نظارت و تحقیق و تفحص
نماینده شورا در کمیسیون های تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

زهرا یقطین
منشی اول
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون عمران شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا

سید احسان اصنافی
منشی دوم و دبیر هیئت رئیسه
نائب رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
عضو کمیسیون عمران شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه شش

بیژن زارعی
خزانه دار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون عمران شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
نماینده شورا در هیئت ارزیاب ستاد آبادگری باغات قصردشت
ناظر شورا در کمیسیون مناقصات و مزایده موضوع ماده 13 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران

رضا محمدیان
رئیس کمیسیون عمران شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در سال اول
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در سال دوم
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شورا در سال سوم
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
عضو کمیته پژوهش شورا در سال سوم
عضو ناظر کمیته هماهنگی و تصویب طرح پروژه احداث ساختمان جدید شهرداری
نماینده شورا در کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری
نماینده شورا و ناظر شورا در معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری
نماینده شورا در سازمان پایانه‌ها در سال دوم
نماینده شورا در کمیته ورزش همگانی
نماینده شورا در کمیته هماهنگی سازمان آموزش و پرورش
نماینده شورا در هیئت حل اختلاف مالیاتی شیراز در سال سوم
نماینده شورا در بنیاد زائر امام رضا (ع)
ناظر شورا و عضو شورای سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های مشارکتی در سال سوم
نماینده شورا در ستاد تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری
نماینده شورا در کمیته پیگیری پیوستن شیراز به شبکه شهرهای خلاق جهان در حوزه ادبی

احمد رضا نقیب زاده
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
 عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
نماینده شورا در کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری

ابراهیم شعرا
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
ناظر شورا در سازمان احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی - فرهنگی شهرداری شیراز

مظفر مختاری
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا
عضو کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه هفت

شبیر زارع خفری (در تاریخ 93/04/16 از حضور در شورا استعفا داد)

عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
نماینده شورا در کمیسیون های تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

سید کمال پاک فطرت (جایگزین آقای شبیر زارع خفری)
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شورا
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
عضو کمیسیون ماده 77
نماینده شورا در کمیسیون های تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی شورا
نماینده شورا در شورای شهرستان شیراز

زین العابدین عرب
سخنگوی شورا
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
رییس شورای نامگذاری شیراز
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه چهار

سید محمد کاظم دستغیب
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
عضو کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا
عضو کمیته یاوران شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه هشت

محمد حق نگر
نائب رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیسیون عمران شورا
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 شهراری منطقه 9

سید محسن معین
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شورا
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
نماینده شورا در کمیسیون های تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری
نماینده شورا در کمیسیون ماده 38 قانون تسری آیین نامه معاملاتی تهران به سایر کلان شهر ها

محمد رضا دیهیمی
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
عضو کمیسیون عمران شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه یک

علی راستگو
رئیس کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون عمران شورا
نائب رییس کمیته مرکزی یاوران شورا
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 5

بهرام پارسایی (در تاریخ 94/03/25 از عضویت در شورا استعفا داد)
رییس کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شورا
عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا

عباس افراسیابی کشکولی (جایگزین آقای بهرام پارسایی)
عضو کمیسیون گردشگری و زیارت شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی
نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات شهرداری

سعید سیف
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
نماینده شورا در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی (دارایی)

غلامعلی ترابی
نائب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیسیون گردشگری و زیارت شورا
نایب رییس کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه دو

محمد رضا هاجری
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه سه

محمد تقی تذروی
رییس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
نائب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت شورا
عضو کمیته رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی
رییس کمیته مرکزی یاوران شورا 
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 10
عضو و ناظر شورا در سازمان تاکسیرانی

 


ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: