شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

یکشنبه 17 مرداد 1400
0

اعضای شورای ششم

محمدحسن اسدی

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه‌نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیسیون گردشگری و زیارت

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 8


علیرضا اسکندری

رئیس کمیسیون عمران

نایب رئیس کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 10


سید احسان اصنافی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

عضو کمیسیون عمران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 6


محمدتقی تذروی

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 7


غلامعلی ترابی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

نایب رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیته نامگذاری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 1


سید ابراهیم حسینی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عضو کمیسیون گردشگری و زیارت

عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه‌نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار

عضو کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 11


افسانه خواست خدایی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه‌نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار

عضو کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

رئیس کمیته رسیدگی به درخواست‌های مردمی و پیگیری شکایات

رئیس کمیته نامگذاری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 5


مسعود زارعی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

نایب رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت

عضو کمیسیون عمران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه‌نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 3


علی‌اکبر سلطانی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

عضو کمیسیون عمران

عضو کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

عضو کمیته نامگذاری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 9


مهدی طاهری

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک

عضو کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

عضو کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات

عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری


محمد فرخ‌زاده

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت

نایب رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه‌نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 4


رضا محمدیان

رئیس کمیسیون شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)

نایب رئیس کمیسیون عمران

عضو کمیسیون گردشگری و زیارت


مهدی نصیری قرقانی

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری

ناظر شورای شهر در شهرداری منطقه 2

ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: