شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

یکشنبه 17 آذر 1392
0

اعضای شورای دوم

محمد رضا بذرگر    
رئیس شورا و عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل
متولد 1342 دکترای شهر سازی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

 سیروس پاک فطرت    
سخنگوی شورا، عضو کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی
متولد 1343 کارشناس حقوق قضائی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 محمود پاکشیر    
رئیس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
متولد 1329 دکترای متالورژی

 بهزاد حاجات نیا    
عضـو هیئـت رئیسـه (منشی دوم) و عضــو کمیسیون عمـــران و حمل و  نقل و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
متولد 1351کارشناس مهندسی کشاورزی

 غلام مهدی حقدل
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
 
متولد 1338 کارشناس میکروب شناسی

 مهدی خانی    
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
متولد 1344 کارشناس مدیریت و مکانیک

 جلیل خیرات    
عضو هیأت رئیسه، منشی اول شورا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی و عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی
متولد 1349 کارشناس ارشد حقوق قضایی (گرایش حقوق عمومی )

 زین العابدین عرب    
عضو هیأت رئیسه، خزانه دار شورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و امورحقوقی  و  کمیسیون فرهنگی  و اموراجتماعی  وکمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها و یاوران شورا و مسئول کمیته رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی
متولد 1336 کارشناس مدیریت و تربیت بدنی

 سید عبدالرسول میری    
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل
متولد 1342 سطح حوزوی و دیپلم دولتی

 احمد رضا نقیب زاده    
عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها، مسئول پیگیری و نظارت بر مصوبات شورا و ناظر شورا در شهرداری منظقه 6
متولد 1355 کارشناس عمران و کارشناس ارشد شهرسازی

 
ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: