یکشنبه 04 مرداد 1394

مروری بر کتاب «نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران» تالیف دکتر ابراهیم برزگر

بر مبنای معیارهای انقلاب و یک انقلاب بزرگ، انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب شرقی و با محتوا و ایدئولوژی اسلامی و شرقی است. حتی انقلاب‌های روسیه و چین نیز با نوعی اندیشه سیاسی غربی یعنی مارکسیسم یا مائوئیسم رخ داده است. از این رو انقلاب در ایران مهمترین حادثه و تحول بعد از ظهور اسلام در ایران است.
سه شنبه 20 خرداد 1393

مروری بر کتاب «جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب» هرایر دکمجیان

هرایر دکمجیان پدیده بنیادگرایی اسلامی را چگونه بررسی می‌کند؟
شنبه 28 دی 1392
سه شنبه 24 دی 1392

علل ناکارآمدی شوراها

یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی - اجتماعی کشور تشکیل شوراهای شهر در سال 1377 بود. اصل وجود بحث شوراها و وجود شورای شهر یکی از اصول مردم سالاری دینی است و بخشی از قانون اساسی است.
پنجشنبه 19 دی 1392

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) همواره به مثابه یکی از مهمترین منابع یا شاخص شناخت تفکر انقلاب اسلامی است؛ از این رو، بررسی و تحلیل اندیشه سیاسی ایشان به عنوان نخستین ولی فقیه و رهبر سیاسی مبسوط الید در جهان اسلام در عصر غیبت، حائز اهمیت و اولویت است.
پنجشنبه 30 آبان 1392

اثبات بی گناهی گرگ

نادر نوروز شاد
یکشنبه 26 آبان 1392