مهندس رضا محمدیان:
اعتبار بدون مدیریت نوین و پیشرفته عامل جا ماندن برخی پروژه‌ها

مصاحبه ماهنامه خبری، تحلیلی، آموزشی و پژوهشی سیوانا با مهندس رضا محمدیان رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با مدیریت پروژه پیشرفته و سطح اجرایی شدن این موضوع در استان فارس و شهر شیراز.
یکشنبه 05 دی 1395